Pojištění a financování projektů prostřednictvím společnosti OVB

Bezplatné finanční poradenství

Nezáleží na tom v jakém oboru živnostník či firma působí.
Ať už jde o obchodníka, řemeslníka, výrobce či hoteliéra, pouze kvalitní krytí rizik zajistí potřebnou jistotu, klid a možnost plně se soustředit na své podnikání.
Nástrah je mnoho. Ať už je přichystala příroda ve formě živlů, nebo mají podobu nenechavých rukou zlodějů, případně dojde k tomu, že svým podnikáním způsobíme někomu škodu.
Nikdy jim nebudeme schopni úplně zabránit.
Pokud taková situace nastane, velmi ji ulehčí vědomí, že budeme mít prostředky na její uhrazení a nijak neohrozí naše podnikání.


Nabízíme bezplatné finanční poradenství pro živnostníky, malé a střední firmy

  • Společnost OVB je přední poradenskou společností v oblasti finančních služeb v Evropě již od roku 1970
  • V současnosti působíme ve 14 zemích Evropy a staráme se o více než 2,5 milionu privátních i korporátních klientů
  • Poskytujeme profesionální finanční služby, které umožňují zvýšení životní úrovně širokému spektru lidí
  • Klademe přitom důraz na individuální přístup, který je základem pro budování dlouhodobých a kvalitních vztahů

Přehled partnerů

Allianz pojišťovna, a.s.
Allianz penzijní fond, a.s.
Amcico pojišťovna a.s. | MetLife Amcico
Alico Funds Central Europe
Conseq Investment Management, a.s.
Cornhill Management, o.c.p., a.s.
C-QUADRAT Investment AG
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Česká pojišťovna, a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
ČP Invest, a.s.
ČSOB pojišťovna, a.s.
Česká spořitelna, a.s. - hypoteční úvěry
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Deutscher Ring, pobočka pro Českou republiku
Generali penzijní fond, a.s.
Generali pojišťovna, a.s.
Hypoteční banka, a.s. IAD Investment, správ. spoll, a.s.
ING Bank N.V., a.s.
ING Penzijní fond, a.s.
ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Komerční banka, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
mBank - BRE Bank SA, člen skupiny Commerzbank
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Penzijní fond Komerční banky, a.s.
Pioneer Investments
Raiffeisenbank, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Uniqa pojišťovna, a.s.
Unicredit Bank, a.s.
Volksbank, a.s.
Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.
Wüstenrot - hypoteční banka, a.s.
Wüstenrot - životní pojišťovna, a.s.
Wüstenrot pojišťovna, a.s.

Co je dobré mít jako řemeslník či firma vyřešeno?

Finanční rezervu pro nenadálé situace - pokud tato rezerva existuje, určitě se dají nalézt výhodnější řešení, než její uložení na běžném účtu a zajistit tak její ochranu proti inflaci.

Živelní pojištění - pro případ události živelného charakteru, např. požár, povodeň, tíha sněhu, krupobití, vodovodní škody. Komplexní pojistná ochrana zahrnuje tato rizika - poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, pád předmětů, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, kapalina z vodovodního zařízení, náraz dopravního prostředku).

Pojištění pro případ odcizení - je určeno k ochraně Vašich movitých věcí - vybavení, zásob, strojů apod. Jeho podstatou je finančně kompenzovat případy, kdy dojde k odcizení pojištěné věci krádeží nebo loupeží.

Pojištění pro případ vandalismu - je určeno k ochraně Vašich movitých věcí - vybavení, zásob, strojů apod. Jeho podstatou je finančně kompenzovat případy, kdy dojde k poškození nebo zničení pojištěné věci vandalismem tj. úmyslného poškození či zničení věci.

Pojištění skel - slouží k ochraně skleněných výplní či osazení.

Pojištění strojů - je určeno k ochraně Vašeho strojního zařízení a příslušenství.

Pojištění elektronických zařízení - je určeno k ochraně Vašich elektronických zařízení a jejich příslušenství.

Pojištění posla - pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou.

Pojištění věcí během silniční dopravy - je určeno k ochraně Vašich věcí během silniční dopravy na území České republiky a případně sousedních států, poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční dopravy.

Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu - jeho podstatou je kompenzovat ušlý zisk a stálé náklady při přerušení nebo omezení provozu Vaší firmy, kryje ušlý zisk a stálé náklady.

Pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací - podstatou tohoto pojištění je kompenzovat dopady v případech Vaší odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu, za které pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání.

Pojištění pro případ úrazu či nemoci – převážná většina řemeslníků je existenčně závislá na tom, zda budou schopni aktivně vykonávat svou práci. V případě výpadku příjmů z důvodu úrazu či nemoci jsou kompenzace ze strany státu minimální, nebo vůbec žádné. Pojištění tohoto rizika je proto základním stavebním kamenem zajištění každého řemeslníka.

Spoření na důchod – optimalizujete své daňové přiznání tak, aby Vaše odvody státu byly co nejnižší? V tom případě je potřeba myslet na svou budoucnost a zajištění příjmů v důchodovém věku. Samotný státní důchod Vám pravděpodobně nebude stačit.

Státní podpora, dotace, daňové odpočty – řada produktů umožňuje čerpat různé formy státní podpory. Poraďte se s odborníky a zjistěte, která z nich bude využitelná právě pro Vás.


Exkluzivní podmínky

Díky pozici lídra na trhu finančního zprostředkování, máme u našich partnerských společností vyjednány exkluzivní podmínky pro naše klienty. Jsme Vám tak schopni zajistit výhody v podobě nižších sazeb na pojistném, množstevní slevy, bonusy a benefity, vše pro snížení Vašich nákladů.


Obchodní vedoucí pro OVB Allfinanz, a.s.

Bc. Petr Novotný
Tel: + 420 776 050 113
web OVB: www.ovb.cz

←Zpět na stránku s informacemi