Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Následující podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poptávkovým portálem a uživateli (řemeslníci, firmy), kteří využívají služby internetového portálu www.abz-remeslnici.cz (dále jen portál).

Portál je pouze zprostředkovatelem mezi poptávajícími a uživateli (registrovanými řemeslníky).

Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází vyplněním a odesláním registračního formuláře a souhlasem s obchodními podmínkami. Správce portálu musí obdržený registrační formulář schválit. Až po schválení registrace bude zápis uživatele zveřejněn na portále v nejbližším možném termínu. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo zamítnout schválení registrace bez udání důvodu.

Poplatek za užívání

Výše poplatku je dána ceníkem, umístěným na stránkách portálu v době odeslání vyplněného registračního formuláře. Poplatek je splatný do 7 dnů od data vystavení faktury. V případě prodlení může být omezena prezentace objednaných služeb.

Doba platnosti smlouvy

Doba platnosti smlouvy je dána dle aktuálního ceníku. Před uplynutím registračního období je s dostatečným předstihem uživateli zaslán informační e-mail s nabídkou možnosti registrace na další období. Pokud uživatel nezareaguje, bude jeho prezentace na portálu pro další období omezena.

Podmínky užívání

V případě poptávek má portál pouze funkci zprostředkovatele mezi uživatelem a poptávajícím. Poptávky, které byly odeslány prostřednictvím portálu, jsou dále vyřizovány přímo mezi uživatelem portálu a poptávajícím.

Uživatel souhlasí, že vložená prezentace bude zkontrolována a případně opravena portálem. Toto však není povinností portálu. Budou-li text prezentace, nebo obrazové údaje chybět nebo budou-li neúplné, má portál právo vyhledat údaje z propagací uživatele a používat je k doplňování údajů na portálu. Uživatel touto smlouvou potvrzuje, že je portál k použití těchto textů nebo obrazových údajů na portálu autorizován. Úplné ani částečné údaje a informace portálu nesmějí být prodány ani licencovány a to ani ve formě kopie nebo reprodukce. Software nesmí být měněn nebo rozebírán.

Uživatel souhlasí se zasíláním občasných provozních a obchodních sdělení na emailovou adresu uvedenou při registraci.

Uživatel se zavazuje, že údaje a obrázky, které na stránky portálu vkládá:

  • neporušují žádné veřejné zákony, veřejný pořádek a pravidla včetně pravidel o exportu nebo předpisy o e-commerce
  • neporušují žádné ochranné zákony jako zákony o fotografiích, obrázcích, autorská a značková práva jiných osob, zákony o uveřejňování a práva na ochranu dat
  • nejsou nemravné nebo pornografické
  • neporušují žádné zákony o nekalé konkurenci, diskriminaci a klamavé reklamě a neobsahují žádné viry a jiné podobné programy, které poškozují nebo negativně ovlivňují jakýkoliv systém, údaje nebo osobní informace

Záruka

Internetová prezentace portálu s online servisem je provozována s největší možnou pečlivostí, spolehlivostí a pohotovostí. Není možné vyloučit chyby v hardware nebo software ve všech aplikacích. V každém případě je záruka portálu vyloučena.

Portál nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené výpadkem serveru nebo za jiné okolnosti, které nejsou v rámci odpovědnosti portálu, kromě případů hrubé nedbalosti nebo úmyslu. Všechny, portálem nabízené údaje slouží výhradně k informačním účelům. Za správnost a oprávněnost údajů stránek portálu (včetně údajů na stránkách, které jsou propojeny externími linky) nepřebírá portál žádnou záruku ani odpovědnost.

Portál neodpovídá za správnost údajů, které byly zadány poptávajícím. Portál neodpovídá za následné škody, které byly zapříčiněny výpadkem systému nebo za mylné poptávky nebo zneužití třetími osobami. Tato omezená odpovědnost se týká především ušlého zisku nebo ztráty obchodních informací.

Uživatel ručí za správnost zadaných údajů, především údajů o cenách, a že zadané ceny představují ceny včetně všech poplatků, daní apod.

Pokud bude na portálu kvůli obsahu nebo obrazovým údajům prezentace uživatele požadováno třetími osobami soudní nebo mimosoudní jednání, je uživatel povinen udržovat portál absolutně bez škody a žaloby. Nehledě na tuto záruku ze strany uživatele, má portál v případě soudních nebo mimosoudních sporů právo prezentaci uživatele dočasně nebo po delší dobu odstranit ze serveru bez nároku na náhradu škody ze strany uživatele. Poplatky spojené s tímto bezpečnostním opatřením hradí uživatel.