Elektrikáři, elektroinstalace

Jak oslovit toho správného elektrikáře?

Vybírejte prosím pečlivě, jakým elektrikářům v naší databázi poptávku zašlete. Zvolte příslušný kraj a město, které se nejvíce blíží místu budoucí realizace díla. Pokud oslovíte elektrikáře ze správné lokality, je velká šance, že obdržíte adekvátní nabídku na zpracování Vaší poptávky. V jednotlivých regionech v naší databázi nabízí své služby osvědčení řemeslníci, kteří kvalitně provedou zadaný úkol.

Elektrikáři v ČR

Elektrikáři v celé ČR

 

Jak přidat elektrikáře do poptávky

 

 

Řádné elektroinstalace smí vždy provádět pouze osoba odborně způsobilá podle vyhlášky 50/1978 Sb. Český úřad bezpečnosti práce a Český báňský úřad touto vyhláškou stanovuje stupně odborné způsobilosti v elektrotechnických oborech.

Odborně způsobilí elektrikáři podle oborového zaměření provádí elektroinstalační práce, kontrolní, opravárenskou a revizní činnost. Za elektrická zařízení považujeme zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem.

Osvědčení elektrikáři zodpovídají za bezpečnou elektroinstalaci u všech zařízení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. Za elektroinstalace kabelového vedení, venkovního a trakčního vedení, rozvoden a napájecích stanic. Do kompetence odborných elektrikářů patří též montáž elektrických zařízení vozidel a zdvihacích strojů, elektrických zabezpečovacích a spojovacích zařízení. V neposlední řadě zajišťují kvalifikovaní elektrikáři návrhy, instalace a revize hromosvodů.

Využijte služeb elektrikářů přímo z Vašeho regionu a ušetřete díky přesnému výběru. Jednoduše oslovte zkušené elektrikáře na našem portálu a vyberte si podle dobré cenové nabídky a délky záruky na dílo.

Zpět na úvodní stránku portálu ABZ řemeslníci