Geodeti, geodetické práce

Oslovte geodeta z Vašeho regionu

Vybírejte prosím pečlivě, jakým geodetům v naší databázi poptávku zašlete. Zvolte příslušný kraj a město, které se nejvíce blíží místu budoucí realizace díla. Pokud oslovíte geodeta ze správné lokality, je velká šance, že obdržíte adekvátní nabídku na zpracování Vaší poptávky. V jednotlivých regionech v naší databázi nabízí své služby osvědčení řemeslníci, kteří kvalitně provedou zadaný úkol.

Geodeti v ČR

Geodeti v celé ČR

 

Jak přidat geodety do poptávky

 

 

Činnost geodetů spočívá zejména ve zpracování geometrických plánů a podkladů pro možné změny hranic pozemků, značení věcných břemen, vytyčování vlastnických hranic, rozdělování pozemků či vyznačování staveb v katastru nemovitostí.

Regionální geodeti zajišťují mapové podklady pro projekty, vytyčování stavebních objektů, zaměření skutečně usazených staveb. V oblasti inženýrské geodézie provádí geodeti zaměření inženýrských sítí podzemního i nadzemního vedení, určují výšku a vypočítávají kubatury. Z administrativního hlediska pak můžeme využít služeb geodeta k ověřování kopií geometrických plánů.

Geodeti Vám všeobecně zajistí a poskytnou informace ve spojitosti s údaji o katastrálních územích, stavbách, parcelách, nebytových i bytových prostorech, jejich vlastnictvích, oprávněních a právních vztazích. Oslovte se svým požadavkem geodety na našem portálu a vyberte si podle nabízených služeb.

Zpět na úvodní stránku portálu ABZ řemeslníci